מוצרים לטיפול במים

Leak Sealer F4

אוטם דליפות 500 מ"ל

 

אוטם נזילות F4 מתאים לאיטום נזילות ודליפות קטנות במערכת בחימום העלולות לגרום לאובדן לחץ במערכת הסיחרור .

אוטם דליפות F4 מתאים לשימוש בכל מערכת הסקה מרכזית לאיטום נזילות ודליפות קטנות העלולים לגרום לירידה בלחץ ולגרום נזק למערכת הסקה . האוטם אפקטיבי בין שעה ליממה לאחר הוספת הF4 למערכת ההסקה . האוטם פותח במיוחד לשיפור היעילות ואיטום של מערכת ההסקה כדי למנוע סתימות ופגיעה בחלקים הפגיעים המערכת כגון משאבות והתקני בטיחות